รับสมัคร เจ้าหน้าที่เกษตร พืชไร่ พืชสวน

 

รายละเอียดงาน


- มีความรู้ทางด้านโรคพืช และการจัดการดิน

- ลงปฏิบัติในแปลงเกษตรได้

- ดูแลการปลูก เก็บเกี่ยว วางแผน

 

สถานที่ปฏิบัติงาน

 

ไร่บริษัท ซูกาเวีย จำกัด ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 

- อายุ 24 ปี ขึ้นไป

- ปวส-ปริญญาตรี สาขาพืชสวน, พืชไร่ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถทำงานในแปลงได้ และใช้เครื่องมือการเกษตรได้

- มีความรู้เรื่องระบบมาตราฐานการเกษตรเป็นอย่างดี

- ประจำไร่ บริษัท ซูกาเวีย จำกัด

 

สวัสดิการ

 

- ประกันสังคม

- วันหยุดประจำปี

- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)

- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 8.30น. - 17.00น.

 

 ส่ง RESUME มาที่ อีเมล sugavia@gmail.com หรือ โทร. 02-615-2929 ต่อ 227  (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล)